вул. Артема, 12, оф. 6, Київ, Україна
+38 044 272-44-87
+38 044 272-60-06

09.11.2020

Запрошення до участі у тендері

Громадська організація «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» ЗАПРОШУЄ ВАС ПОДАТИ ЗАЯВКИ НА ТЕНДЕР: Технічна підтримка проектних закладів освіти для проведення проектних заходів.

08.07.2020

Запрошуємо вас подати заявки на тендер

Громадська організація «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» ЗАПРОШУЄ ВАС ПОДАТИ ЗАЯВКИ НА ТЕНДЕР: Технічна підтримка пілотних шкіл і для проведення проектних заходів. Тендер оголошується в рамках проекту «Підтримка якісної освіти для дітей та підлітків через інклюзивне, безнасильницьке і компетентне навчання в Україні шляхом розширення моделі «Безпечна і дружня до дитини школа». Проект передбачає заходи з підтримки якісної освіти як продовження моделі «Безпечна школа».

03.03.2020

Запрошуємо до участі у тендері

Громадська організація «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту»запрошує вас подати заявки на тендер. Тендер оголошується в рамках проекту «Підтримка якісної освіти для дітей та підлітків через інклюзивне, безнасильницьке і компетентне навчання в Україні шляхом розширення моделі «Безпечна і дружня до дитини школа». Проект передбачає заходи з підтримки якісної освіти як продовження моделі «Безпечна школа» Кінцевий термін подачі заявок: дата 17.03.2020 час 10.00 (за київським часом)
Еще

Навчальні стандарти та програми

Про нові державні стандарти дошкільної і загальної середньої освіти
(в світлі проекту Закону України «Про освіту»)

Міністерством освіти і науки України розроблено проект Закону України «Про освіту» на виконання схваленого Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213.

Реалізація завдань, передбачених Програмою, яка обумовлена розробленням та прийняттям Верховною Радою України у новій редакції Закону України «Про освіту», докорінно змінить принцип функціонування сфери освіти.

Законопроект визначає основоположні засади функціонування освіти в цілому. Серед основних його завдань - удосконалення нормативно-правової бази освіти.

Законопроект передбачає розробку та затвердження Національної рамки кваліфікацій, що являє собою системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.

Національна рамка кваліфікацій є базовим кваліфікаційним стандартом, що забезпечує єдність системи, зв’язок між її рівнями та координування; сприяє наступності освітніх програм, виходячи      з концепції навчання впродовж життя; сприяє визнанню знань, умінь і компетентностей, отриманих в результаті неформальної освіти; переорієнтує освітній процес на результати навчання.

Для конкретизації опису кваліфікаційних рівнів у термінах компетентностей, що характерні для кваліфікацій певної галузі знань або виду економічної діяльності, можуть розроблятися галузеві рамки кваліфікацій.

Особлива увага в законопроекті приділяється змісту освіти:

«Зміст освіти – педагогічно адаптований досвід людства, освоюваний особистістю у навчальній діяльності, яка обумовлюється цілями, потребами та перспективами її розвитку та суспільства і внаслідок якої вона оволодіває системою нормативних компетентностей.

Основні складові змісту обов’язкової освіти (освітні галузі, дисципліни, курси, навчальні предмети), міждисциплінарні пріоритети, цілі (результати) закінчення рівнів освіти та послідовні державні стандарти освіти (змісту освіти і досягнень учнів) установлюються Національним курикулумом дошкільної і загальної середньої освіти, складовими якого є державні стандарти освіти, навчальні програми та підручники.

Стандарт освіти визначає вимоги до освіченості здобувачів освіти та освітньої програми відповідного рівня щодо:

  • змісту освіти в термінах результатів навчання;
  • тривалості навчання та навчальної трудомісткості;
  • переліку обов’язкових компетентностей випускника;
  • форми атестації здобувачів освіти;
  • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
  • вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

 

 

 

 

 

 

Стандарти освіти розробляються для кожного рівня освіти та відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для оцінювання якості освітньої програми в процесі її акредитації.

На сьогодні в системі освіти України діють Державні стандарти базової та середньої освіти, які визначають складові та зміст освіти, встановлюють державні вимоги до випускників та учнів.

Чинний Державний стандарт початкової загальної освіти затверджений Постановою КМУ від 20 квітня 2011 р. № 462

http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/derj-standart-pochatk-new.pdf

Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013) затверджений постановою КМУ 23 листопада 2011 р. № 1392.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#n9

Державні вимоги до рівня загальної підготовки учня подано за галузевим принципом, в тому числі виокремлена освітня галузь «Здоров’я і фізична культура».

Очевидно, що після остаточного розгляду та прийняття нового Закону України «Про освіту» вникне необхідність у розробці наповнення Національного курикулуму дошкільної і загальної середньої освіти, зокрема державних стандартів освіти, навчальних програм та підручників, в тому числі і з предмету «Основи здоров’я», що є одним із завдань реалізації проекту «Профілактика неінфекційних захворювань у школі».

ПРОПОЗИЦІЇ ДО КУРИКУЛУМУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТКИ НІЗ можна переглянути тут.